Inlägg gjorda i december, 2013

Men nu får ni fan ta och kamma er!

Skrivet av den Dec 9, 2013 i IT Debatt | 2 kommentarer

Detta stod idag att läsa i Försvarsmaktsnytt; Försvarsmakten och Polisen registrerar hundar i Tyskland 09 december 2013 kl: 16.22Försvarsmaktens HundtjänstenhetFrån och med årsskiftet kommer Försvarsmaktens avelsstation att registrera sina hundar i Welt Union Schäfer Verein, WUSV, som är den internationella Schäferhundklubben. Skälet till det är att Svenska Kennelklubben, Försvarsmakten och Polisen inte kunnat komma överens om ”känd mental status” kopplat till våra gemensamma Lämplighetstester (L-test). Framförallt kräver Kennelklubben att alla avelsdjur ska genomgå ett så kallat MH-test (Mentalbeskrivning Hund), en test som alla brukshundar måste genomföra för att få användas i avel enligt Kennelklubbens regler. Eftersom alla hundar från Försvarsmaktens avelsprogram genomgår en betydligt mer omfattande test menar Försvarsmakten och Polisen att ytterligare en test är onödigt samtidigt som det medför oacceptabelt höga merkostnader. Försvarsmakten och Polisen har samtidigt kunnat konstatera att omkring 1/3 av alla schäferparningar i Sverige genomförs med avelsdjur där en av föräldrarna saknar ett MH eftersom parningen skett utomlands genom så kallade livmodersimporter. Försvarsmakten och Polisen föder tillsammans upp Schäferhundar med målet att producera funktionella militära och polisiära patrullhundar. Från och med år 2014 kommer nu alla schäfervalpar från Försvarsmaktens avelsprogram att få en tysk stamtavla men med både svensk- och tysk text. Sverige är inte unika med att registrera schäferhundar i WUSV, andra länder såsom Österrike, Spanien och Ungern tillämpar också möjligheten att ha sina schäferhundar registrerade hos WUSV. I och med att hundarna från Försvarsmaktens avelsprogram fortsättningsvis blir stambokförda med ett ”äkthets certifikat” från den Tyska Schäferhundklubben och WUSV, är Försvarsmaktens uppfödda schäfrar att betrakta som rasrena och eventuella avelsdjur från Försvarsmaktens avelsprogram kommer då att vara accepterade att användas som avelsdjur i de länder som är anslutna till WUSV. Schäferhundar registrerade i WUSV, kommer att ha tillstånd att tävla i de länder som är anslutna till WUSV. Svenska Kennelklubben och dess underorganisationer, avgör om Försvarsmaktens hundar med WUSV stamtavla får tävla i Sverige eller inte, detta kan och får inte Försvarsmakten avgöra. Försvarsmaktens huvudsakliga anledning till att i dagsläget registrera uppfödda hundar i WUSV, är att säkerställa hundarnas äkthet, samt kvalitetssäkra spårbarheten i avelsarbetet genom ett internationellt Schäferregister som är kontrollerat av den Tyska Schäferhundklubben och WUSV. Av: Thomas Goder Inget av de uppräknade länderna går emot sina egna länders krav. Tvärtom, det är deras egna schäferhundsorganisationer som associerar sig med WUSV. I Sverige går FM inte bara emot SKK:s enkla krav, de gå också emot  Svensk Schäferhundklubb. I motsats till de uppräknade länderna är det en enskild uppfödare som inte vill genomföra det andra uppfödare i rasen har som krav, nämligen MH. Det är ingen liten enskild uppfödare, det är Sveriges genom tidernas största uppfödare som gör detta. Dessutom statligt finansierad. Det påminner mig om de uppfödare som inte ville uppfylla kraven på svanskupering då det begav sig. De försökte registrera hundar i bl.a. Spanien för att undkomma kraven. Varför FHTE upprepar att 1/3 av svenska schäfrar har en utländsk förälder är fullständigt obegripligt. Någon måste väl kunna enkel matematik? Det är inte Försvar och Polis som tagit fram fakta, det var ett uppdrag av SKK. Siffran är 28%, det vill säga en dryg fjärdedel av valpkullarna föds med bara en MH- beskriven förälder. Av de svenska kennlar som använder egna hundar i avel, som FHTE gör, MH-  beskrivs 97 procent av hundarna. Om det inte vore så allvarligt så är det rent löjeväckande. Som en sa apropå de tyska kraven på utställningsmerit: ” ska försvarets kvinnliga medarbetare ha en statligt utformad kjol nu och svassa omkring med utställningskoppel i...

Läs mer

Svenskt Försvar registrerar hundar i Tyskland???

Skrivet av den Dec 8, 2013 i IT Debatt | 2 kommentarer

I Sverige har vi en lag som ser till att ALLA hundar är registrerade i Jordbruksverkets register.  Vill man dessutom vara registrerad i andra register måste man uppfylla de krav som respektive organisation kräver. Den största organisationen i Sverige heter Svenska Kennelklubben (SKK) som är en paraplyorganisation för tex. Svenska Bruskhundklubben(SBK). FHTE vill inte uppfylla de krav som SKK ställer för att registrera schäfer. Det innebär att deras hundar  för närvarande är likställda med vilken blandras som helst.  Nu vill FHTE registrera sina hundar i Tyskland i stället. Det kunde väl kvitta lika om det gällde en privat uppfödare. Men nu är det ju det där att det är vi skattebetalare som lägger våra pengar i en tysk ideell organisation som är kruxet. Är det verkligen ok? Krävs inte en mellanstatlig överenskommelse i så fall? Är det inte bättre att vara en blandrasuppfödare i stället. Eller kanske att uppfylla de enkla, rimliga krav som SKK/SBK ställer för registrering? Läs gärna vår (Ingrid Tapper och David Lundgren) artikel om Uppfödaransvar under fliken...

Läs mer