Anlita mig

Här följer några exempel på hur olika upplägg kan se ut.

1 timme innan ett årsmöte eller en kväll på klubben

Hundens ursprung – Var kommer hundar ifrån?  Hur lika/ olika är egentligen vargar och hundar?

Rasspecifika beteenden och mentalitet – Hur ser mentaliteten ut inom just vår ras? Hur mäter man det? Kan man se några mönster som ”raser inom rasen”.

Hur lär sig hundar det de lär sig? – Ur fungerar hundens hjärna och sinnen? Hur läraktig är den? Hur lär sig hundar? Skillnader mellan vårt lärande och deras?

Halvdag/heldag

På en brukshundklubb, lokal kennelklubb eller i en föreläsningssal där allmänheten bjuds in

Från valp till gammal – Hur utvecklas valpen från tiden i tikens mage till leverans?  Hur blir det senare? Vilka skillnader kan man förvänta sig mellan en hund på ett år och en på tre? Hur fungerar gamla hundar?

Starka känslor – Rädslor och aggressioner är starka känslor som påverkar hunden och dess omgivning. Hur kan man kategorisera dessa känslor, vad kan de bero på och ur kan man påverka sin und?

Hunden som art – Hur fungerar hundar socialt med oss och med andra hundar. Vilket behov av samvaro har de? Hur fungerar olika jaktbeteenden i vardagen?

Stress – Hur ser man att en hund är stressad? Hur påverkas kroppen? Vilka samband finns det mellan stress och sjukdom? Hur samverkar träning och stress?

Arvets påverkan på mentaliteten – Arv och miljö påverkar alltid en intelligent varelse som ju hundar är. Vad vet man om arvets betydelse för olika beteenden?

En helg

Etologi – Grundläggande genomgång av hundars beteenden och mentalitet. kan varvas med praktiska enkla relationsförstärkande övningar.

Valpspecial – Valpens beteende, inlärning och valptester.

Att läsa hund – En träning i att läsa av hundars kroppsspråk.

En vecka

Föreläsningar och praktiska beteendebeskrivningar varvas för att öka kunskapen om hundars mentalitet.

Skräddarsy egna önskemål!

Ingenting av ovanstående är hugget i sten. Se det som en inspiration och kom med egna önskemål där ni plockar ut och lägger till det ni önskar.

Övrigt

Valptester – Jag gör gärna en valptest enligt Svenska Bruksundklubbens modell eller en annan om ni hellre vill det.

Utredningar – Genom  rasdata o underlag genom MH- beskrivningar eller BPH så kan jag hjälpa till att se hur det ser ut inom en ras.