IT Debatt

Debattinlägg och rektioner på olika händelser i hundvärlden

Men nu får ni fan ta och kamma er!

Skrivet av den Dec 9, 2013 i IT Debatt | 2 kommentarer

Detta stod idag att läsa i Försvarsmaktsnytt; Försvarsmakten och Polisen registrerar hundar i Tyskland 09 december 2013 kl: 16.22Försvarsmaktens HundtjänstenhetFrån och med årsskiftet kommer Försvarsmaktens avelsstation att registrera sina hundar i Welt Union Schäfer Verein, WUSV, som är den internationella Schäferhundklubben. Skälet till det är att Svenska Kennelklubben, Försvarsmakten och Polisen inte kunnat komma överens om ”känd mental status” kopplat till våra gemensamma Lämplighetstester (L-test). Framförallt kräver Kennelklubben att alla avelsdjur ska genomgå ett så kallat MH-test (Mentalbeskrivning Hund), en test som alla brukshundar måste genomföra för att få användas i avel enligt Kennelklubbens regler. Eftersom alla hundar från Försvarsmaktens avelsprogram genomgår en betydligt mer omfattande test menar Försvarsmakten och Polisen att ytterligare en test är onödigt samtidigt som det medför oacceptabelt höga merkostnader. Försvarsmakten och Polisen har samtidigt kunnat konstatera att omkring 1/3 av alla schäferparningar i Sverige genomförs med avelsdjur där en av föräldrarna saknar ett MH eftersom parningen skett utomlands genom så kallade livmodersimporter. Försvarsmakten och Polisen föder tillsammans upp Schäferhundar med målet att producera funktionella militära och polisiära patrullhundar. Från och med år 2014 kommer nu alla schäfervalpar från Försvarsmaktens avelsprogram att få en tysk stamtavla men med både svensk- och tysk text. Sverige är inte unika med att registrera schäferhundar i WUSV, andra länder såsom Österrike, Spanien och Ungern tillämpar också möjligheten att ha sina schäferhundar registrerade hos WUSV. I och med att hundarna från Försvarsmaktens avelsprogram fortsättningsvis blir stambokförda med ett ”äkthets certifikat” från den Tyska Schäferhundklubben och WUSV, är Försvarsmaktens uppfödda schäfrar att betrakta som rasrena och eventuella avelsdjur från Försvarsmaktens avelsprogram kommer då att vara accepterade att användas som avelsdjur i de länder som är anslutna till WUSV. Schäferhundar registrerade i WUSV, kommer att ha tillstånd att tävla i de länder som är anslutna till WUSV. Svenska Kennelklubben och dess underorganisationer, avgör om Försvarsmaktens hundar med WUSV stamtavla får tävla i Sverige eller inte, detta kan och får inte Försvarsmakten avgöra. Försvarsmaktens huvudsakliga anledning till att i dagsläget registrera uppfödda hundar i WUSV, är att säkerställa hundarnas äkthet, samt kvalitetssäkra spårbarheten i avelsarbetet genom ett internationellt Schäferregister som är kontrollerat av den Tyska Schäferhundklubben och WUSV. Av: Thomas Goder Inget av de uppräknade länderna går emot sina egna länders krav. Tvärtom, det är deras egna schäferhundsorganisationer som associerar sig med WUSV. I Sverige går FM inte bara emot SKK:s enkla krav, de gå också emot  Svensk Schäferhundklubb. I motsats till de uppräknade länderna är det en enskild uppfödare som inte vill genomföra det andra uppfödare i rasen har som krav, nämligen MH. Det är ingen liten enskild uppfödare, det är Sveriges genom tidernas största uppfödare som gör detta. Dessutom statligt finansierad. Det påminner mig om de uppfödare som inte ville uppfylla kraven på svanskupering då det begav sig. De försökte registrera hundar i bl.a. Spanien för att undkomma kraven. Varför FHTE upprepar att 1/3 av svenska schäfrar har en utländsk förälder är fullständigt obegripligt. Någon måste väl kunna enkel matematik? Det är inte Försvar och Polis som tagit fram fakta, det var ett uppdrag av SKK. Siffran är 28%, det vill säga en dryg fjärdedel av valpkullarna föds med bara en MH- beskriven förälder. Av de svenska kennlar som använder egna hundar i avel, som FHTE gör, MH-  beskrivs 97 procent av hundarna. Om det inte vore så allvarligt så är det rent löjeväckande. Som en sa apropå de tyska kraven på utställningsmerit: ” ska försvarets kvinnliga medarbetare ha en statligt utformad kjol nu och svassa omkring med utställningskoppel i...

Läs mer

Svenskt Försvar registrerar hundar i Tyskland???

Skrivet av den Dec 8, 2013 i IT Debatt | 2 kommentarer

I Sverige har vi en lag som ser till att ALLA hundar är registrerade i Jordbruksverkets register.  Vill man dessutom vara registrerad i andra register måste man uppfylla de krav som respektive organisation kräver. Den största organisationen i Sverige heter Svenska Kennelklubben (SKK) som är en paraplyorganisation för tex. Svenska Bruskhundklubben(SBK). FHTE vill inte uppfylla de krav som SKK ställer för att registrera schäfer. Det innebär att deras hundar  för närvarande är likställda med vilken blandras som helst.  Nu vill FHTE registrera sina hundar i Tyskland i stället. Det kunde väl kvitta lika om det gällde en privat uppfödare. Men nu är det ju det där att det är vi skattebetalare som lägger våra pengar i en tysk ideell organisation som är kruxet. Är det verkligen ok? Krävs inte en mellanstatlig överenskommelse i så fall? Är det inte bättre att vara en blandrasuppfödare i stället. Eller kanske att uppfylla de enkla, rimliga krav som SKK/SBK ställer för registrering? Läs gärna vår (Ingrid Tapper och David Lundgren) artikel om Uppfödaransvar under fliken...

Läs mer

Läs inlägg i Reinos hörna!!!

Skrivet av den Nov 3, 2013 i IT Debatt | 1 kommentar

http://www.hedeforsen.se/ Om ni undrar, nej då jag har verkligen inte lagt av! FM är en skandal, varken mer eller mindre.  Den goda intentionen har förvanskats av ansvariga.  De som blir lidande är förstås hundarna och alla dessa nya ägare som inte har råd att betala för en hund från en ansvarsfull uppfödare. Fodervärdarna tror att de förutom att få en gratis hund också gör en insats för samhället. De som har avelstikar tycker att det är ok att FM tar upp till fem kullar på dem.   Det finns inga vinnare i detta, annat än ekonomiska, kortsiktiga vinster. FM:s ”avelsverksamhet” kommer att sätta stora spår i svensk schäferhundsavel i många år....

Läs mer

Rätt och fel om Försvarets hundavelsprogram

Skrivet av den okt 13, 2013 i IT Debatt | 7 kommentarer

Rätt och fel om Försvarets hundavelsprogram

Jag hittade ett intressant bemötande av den kritik som FHTE fått på nätet under årens lopp. Den finns att läsa på Försvarsmaktens hemsida som ett informationsblad och heter Rättoch fel om Försvarets hundavelsprogram.  Ni ska veta att jag personligen önskar att jag har fel i allt jag tror/ tänker och i viss mån skriver om FHTE. Jag vill verkligen inte att det ska vara så illa som det verkar och hade just beslutat mig för att lita på att SKK, SBK och andra berörda parter i samråd med FHTE och uppfödare rätar ut och åtgärdar de frågetecken som finns. Men så läste jag detta infoblad och förstår hur oerhört långt ifrån varandra vi är. Strukturen är enkel, författaren Erik Wilsson (EW), tagit upp kritik och kallat den för ”fel”och sina svar kallas då följdriktigt för ”Rätt”.Men det blir inte riktigt så alla gånger, så här kommer en ny chans att förklara de eventuella missförstånd som uppstått. Det står: Fel:  ”FM har fuskat när det gäller ifyllandet av MH (mentalbeskrivning hund)- protokoll.” Kritiken har bla. gällt att beskrivaren har varit på olika platser vid samma tidpunkt. EW skriver att det inte är olika platser,att det bara kallas så. F17 och Ronneby är exempel på samma plats men som ibland kallas det ena och ibland det andra. Det förklarar dock inte att en hund, Romy Dellupo Nero,är beskriven i Roskilde,Danmark men att beskrivaren själv är i Märsta på när han skriver underprotokollet. En annan hund,Yaris Von Ankenrutt, är L-testad i Dammark med tyskt reg.nummer och av samma beskrivare ,samma dag  beskrivs hon igen av samma person under sitt svenska reg.nummer i Märsta. Med tanke på mängden hundar och att det är en person som svarar för testverksamheten är det självklart att det blir fel ibland,det är mänskligt. Men det är kanske bättre att förklara misstag än att försvara sig med att det inte hänt. Fel: ”FM avlar på sjuka hundar.” EW menar att kontroll och dokumentation på deras hundar är noggrann och tillförlitlig. Kritiken var också större de första åren,då hundarna hade en ovanligt hög frekvens HD-fel.  Jag måste här tillstå att jag citerade en slarvigt då jag påstod att Erik sagt ”klådan tar vi sen,nu koncentrerar vi oss på annat” vid en schäferkonferens. Det var, somErik mycket riktigt påpekar,en hörsägen. Till mitt försvar kan sägas att jag hörde det från flera oberoende källor,men det kan ju faktiskt vara en vandringssägen för det. Fel:” FM L-test är inte tillförlitlig därför att alla hundar testas av samma person” För att undvika onödiga felkällor kan det vara bra att en person testar, så undviks ju beskrivareffekter av olika slag. Det förstår jag.Men Erik skriver: ”…………….Att testledaren skulle vara jävig är inte möjligt och hur skulle egentligen ett jäv kunna existera inom en myndighet. Om testledaren testat egna hundar som skulle vara föremål för försäljning till FM skulle vi ha en jävsituation men inte när testledaren är anställd och testar hundar åt sin arbetsgivare i enlighet med sin befattningsbeskrivning….” Men om samma person är inköpare av tikar och ägare till hanhundar som används i avel är det inte då risk att en jävsituation kan uppstå? Jag säger inte att det är så,men jag säger bara att det är olyckligt att riskera det. Vidare skriver Erik att deras tester ger en möjlighet att utvärdera testresultatet efter att hunden gått vidare i tjänst eller om den misslyckas .På så vis får testataren en feedback på sitt arbete. Han skriver: ” ”….Vid tolkningen har vi sedan möjlighet att dokumentera precis vilken mental profil och vilka egenskaper som bestämmer om en hund skall bli tjänstehund eller inte. Någon liknande uppföljning av vare sig MH eller MT (Mentaltest) finns givetvis inte.”…. Jag vet inte var detta motstånd mot MH kommer ifrån. Det går naturligtvis inte att jämföra MHmed den funktionstest en L- test är. Men faktum är ändå att man samlat information om hundar under 30 års tid,och allehanda jämförelser har gjort. Det har renderat en mängd uppsatser och en doktorsavhandling. Det tog mig c:a 10 minuter ( min dator är slö”) att ta fram en mental profil på polishundar....

Läs mer

Vi tar det från början

Skrivet av den okt 12, 2013 i IT Debatt | 2 kommentarer

Livet kom visst lite emellan, så jag hann inte bry mig om FHTE på ett tag. Och varför skulle jag det egentligen? Kanske för att jag är en vanlig skattebetalare och tycker att detta var mycket väsen för lite ull? (en omsättning på flera miljoner för att producera färre än 50 tjänstehundar per år kan ju tyckas vara det). Eller för att jag verkligen bryr mig om och funderar mycket över hundavel i allmänhet?  I många raser finns det varianter som till och med en novis på rasen kan se skillnad på. Jag tänker att om man i en redan sluten population som en ras ju är, snävar avelsbasen ytterligare är olyckligt. Eller är det min gamla romantiska dröm om Hundskolan, som den framstod för oss SBK:are förr i tiden? Kanske är det en kombination av alltihop. Hur som helst jag började från början och läste om den utredning (Tjänstehundsutredningen Jo 2004:04 ) och det betänkande som kom ut ifrån den (SOU 2005:75) och då mindes jag .  Det hela startade väl som ett rent arbetsmarknadsprojekt egentligen. Hur som helst, tanken var att man skulle tillgodose försvar, polis och andra statliga avnämare med friska och mentalt starka, orädda hundar. Utredaren, Bertil Norbelie, skriver: ”………..och vikten av att avla på sunda hundar för att främja lång livslängd och frånvaro av ärftliga sjukdomar hos hundarna särskilt skall beaktas.” Man skulle ha en liten egen avelspopulation för att se till att det fanns en ständig tillgång på valpar, men man skulle inte vara bärare av avelspopulationen.  Detta kan man läsa i ”Hundgöras” sammanfattning: ”Den organisering av den svenska tjänstehundsaveln som jag har föreslagit innebär att alla uppfödare får rätt att delta i avelsarbetet om de uppfyller vissa kriterier och följer det upprättade avelsprogrammet. I gengäld kommer de att via den kontrollerade avelspopulationen kunna nyttja ett i tjänstehundssammanhang förstklassigt genetiskt material samt garanteras avsättning för hundar som föds upp inom avelsprogrammet. Sammantaget skapar mina förslag goda incitament för privata uppfödare – oavsett deras respektive verksamhets omfattning – att delta i ett statligt avelsarbete eftersom detta kommer att ge dem betydligt bättre förutsättningar att nå lönsamhet. Fler uppfödare än i dag kan därför komma att satsa på tjänstehundsuppfödning. Dessutom ges befintliga kennlar med tjänstehundsinriktning förutsättningar att utöka sina respektive verksamheter. Eftersom mina förslag innefattar ett väl utbyggt samarbete med den privata uppfödningen kommer såväl gener som kunskap att spridas utanför tjänstehundsleden. De positiva djurskyddskonsekvenserna kommer därför inte att inskränka sig till enbart tjänstehundar, utan även komma hundar i allmänhet till godo.” Så var det till en början,och jag som ser det hela utifrån, kan förstå uppfödarnas frustration. Nu konkurrerar de med en storuppfödare som mer eller mindre skänker  bort testade och röntgade hundar till fodervärdar eller till  hemvärnet. (se SBK:s egen hemsida!!). Vad hände? Vem bestämde vad och varför? Det kan inte vara att svenska uppfödare har misslyckats. Pierre Wahlström, som har en nyckelposition på FHTE skriver i ett blogginlägg på sin hemsida: ”Måhända är jag dum eller vill inte se, men JAG tycker inte att våra brukshundar är så himla dåliga som många påstår. Jag anser inte att Schäfern är en katastrof.” Och han borde ju veta. Ett annat område att fundera över är fodervärdar och konsulenter.  ”Hundgöra” igen: Det står: ”Huvudmannen skall ha som uppgift att arbeta med styrning, planering och utveckling av verksamheten med tjänstehundsavel, samt att ombesörja fodervärdsverksamhet. Det senare motiveras av att det finns stora vinster att göra, räknat som antal lämpliga tjänstehundsämnen i förhållande till antal födda valpar, på att ha kontroll över att valparna och unghundarna får en bra uppväxt.” Som en konsekvens av det bildades en arbetsgrupp bestående av representanter för avnämare som polis och försvar, samt andra kunniga personer. De träffades under ett års tid och arbetade fram en plan för hur konsulenter och fodervärdar borde samverka för att nå ett bra mål. Enligt den som ansvarar för konsulentverksamheten, Micke Pano ( ev. stavfel, ursäkta!!) och som också var sammankallande i arbetsgruppen, har man inte köpt hela konceptet men behållit vissa delar. Konsulenterna måste vara instruktörer inom SBK eller motsvarande och ha ett genuint intresse för uppgiften. De vidareutbildas genomen träff varje år. Tyvärr motsägs det till viss del av fodervärdar jag talat med som inte fått så mycket hjälp av ”sin” konsulent. Lasse Eriksson...

Läs mer

Oberoende granskning av tjänstehundsuppfödning?

Skrivet av den sep 23, 2013 i IT Debatt | 7 kommentarer

Oberoende granskning av tjänstehundsuppfödning?

Normalt sett granskar man inte sina egna deklarationer eller recenserar sina egna böcker, det är andra, oberoende personer som gör det. Så är det också normala för uppfödare i Sverige, dvs. man dömer inte egna hundar. Hundskolan i Sollefteå löste det genom att låta avelsverksamheten vara fri från testverksamheten, dvs. man hade producent och kvalitetskontroll inom samma organisation, men oberoende av varandra om än i samarbete. FM arbetar annorlunda. Till skillnad från alla andra seriösa uppfödare beskriver och/ eller bedömer den egna personalen de egna hundarna. Nu, när polisen kommer in i verksamheten har de två besiktningsmän med vid testerna vilket borgar för en större objektivitet, men den eventuella skadan är redan skedd. Men hjälp av rasdata finner man c:a 180 hundar från Försvarsmakten som är MH- beskrivna. C:a 80 av dem är beskrivna av försvarsmaktens egna personal, och de andra av andra beskrivare. En jämförelse ser ut så här:   Profilerna är olika,  särskilt avseende hot och nyfikenhet. Varför? Kanske de hundar FM själva beskriver är sk. ”bättre” hundar? Men de är ju räddare än de andra? Man kan resonera hur mycket som helst, men faktum är att det nog är den gamla beskrivareffekten som spökar. Då kan man ju tänka :”är det inte bra med en intern jämförelse för en så jättelik uppfödare som FM är?”  Nej, jag påstår att det är förödande. Jag vet hur snabbt det går att få en ”ras inom rasen”. Om FM ska föda upp tjänstehundar som är bra och hållbara måste de konkurrera med andra, bra uppfödare inom samma gebit. Konkurrera men också SAMARBETA! I det ögonblick Hundskolan las ner försvann 40 års erfarenhet av svensk schäferavel, och FM beslöt sig för att välja en annan inriktning, mot mer sportbetonade hundar. Det samarbete som uppfödare alltid haft med Hundskolan, vare sig det varit statligt eller ej försvann visst också. Ett annat område man kan fundera över är hälsan. Per- Erik Sundgren, den genetiker som tyvärr avled för ett par år sedan, sa på sin tid på hundskolan att  hundarna måste vara FRISKA! Då kan man bli förtvivlad när en representant för FM,s avelsverksamhet säger  att de tar kliande, atopiska hundar i sin avel.  Han säger att ”Klådan tar vi sen, nu koncenterar vi oss på mentaliteten” Uttalandet strider helt mot allt vad etik och moral säger, förutom att det strider mot alla genetiska  lagar. Dessutom strider uttalandet mot svensk lagstiftning. På Jordbruksverkets hemsida står: ”Förbud mot avel med sjuka djur Hundar och katter får inte användas i avel om de har en sjukdom eller ett funktionshinder som kan ärvas de har eller med stor sannolikhet har recessivt anlag i dubbel uppsättning för sjukdom de har eller med stor sannolikhet har enkelt recessivt anlag för sjukdom såvida inte parning sker med individ som är konstaterat fri från motsvarande anlag parningskombinationen utifrån tillgänglig information ökar risken för sjukdom eller funktionshinder hos avkomman Slutligen ber jag om ursäkt för de taskiga bilderna och dubletten. Kan inte fixa det...

Läs mer