Uppfödaransvar

Seriösa uppfödare har ett nästan oändligt ansvar för ”sina” valpar. Det är inte ovanligt att de har kontakt med hundens familj under hela dess liv, särskilt de första åren. Att ansvaret inte bara är moraliskt utan också juridiskt visar en dom i hovrätten från november 2013. Där fastslås att en hundägare skall få tillbaka en del av köpeskillingen på grund av att hunden har höfledsdysplasi. Hunden kommer från friröntgade föräldradjur men var ändå behäftad med E- höfter. Både tingsrätt och hovrätt beslöt att ”varan” var behäftad med en medfödd defekt.

Föder man upp arbetande och kanske därigenom krävande raser är ansvaret än större. De valparna måste komma till hem där de får väl anpassad uppfostran för att komma till sin rätt. De behöver dessutom få utlopp för sin arbetslust under hela sitt liv.

Vi skattebetalare är faktiskt uppfödare av en sådan ras, schäfer. Vi lägger över 20 miljoner kr/ år för att föda upp hundar till försvar och nu också polis. Avelsverksamheten heter Försvarets hundtjänstenhet (FHTE).