Vem behöver alla dessa hundar?

Skrivet av den sep 19, 2013 i IT Debatt | 6 kommentarer

Vilket detektivarbete! Någonstans gäller det ju att skilja rykten och allmänt skitsnack från verkligheten och det,mina vänner, är inte så lätt i detta fall.

Den första frågan jag ställde mig var om en speciell uppfödning verkligen behövs då det gäller schäfer.För att reda ut det vände jag mig till i första hand försvaret och polisen.

Representanter från försvaret säger: vi behöver c:a 30 hundar per år. De ska vara uthålliga, föriga och kunna spåra.Ett absolut krav från oss är att de är friska! Tyvärr har vi fått några hundar som, trots tester och en dyr utbildning ,inte varit friska från FHTE: s avelsstation Autoimmuna sjukdomar som ex.klådor och ryggproblem och/ eller ledproblem har varit en orsak till kassation

Polisen säger: vi behöver 80- 100 hundar per år. Vi skaffar hundar från uppfödare och /eller privatpersoner. 20% av våra hundar kom från FHTE 2012. Vi har alltid en brist på hundar,och behöver ca 15 hundar  fler än vi får varje år.  Enligt regeringsbeslut ska vi nu samarbeta ned FHTE och det tror vi är lösningen på  detta problem. V i behöver hundar som är trygga, självsäkra och uthålliga, Vårt största problem är de fysiska problem en hund kan råka ut för, som ryggproblem eller andra, diffusa rörelseproblem. Avseende  FHTE gör vi egna tester på föreslagna hundar, Dessutom är hundarna 5- 6 veckor hos oss för vidare träning innan vi verkligen bestämmer oss.

Behoven är inte nya, de känns igen från förr. Hur ”gör” man då bra hundar?

1. De skall vara friska! Det spelar ingen roll hur bra en hund är på test, är den inte frisk och kan gå på sina ben betyder det inte något. En hund som kliar sig värre än en skabbräv går inte att använda vare sig inom polis eller försvar och måste man tillsätta kryckor i form av livslång medicinering ska den iaf inte avändas i ave.l

2.Ett annat krav är : de ska vara uthålliga! Var,i en testsituation ser man det?Förr sågs dressörer som en resurs och som en naturlig del av det allmänna omdömet om hunden. Hunden hade då längre tid på sig att visa både bra och mindre bra sidor efterhand.

3. Mentaliteten ska vara anpassad för hunden framtida uppgifter. En tjänstehund hos polisen har inte samma mentala profil som en tjänstehund inom försvaret. Lasse Eriksson, som basar för polisens hundar i Karlsborg, säger att om hundarna visar för mycket allvar som unga kan de bli alltför misstänksamma efter en tid i tjänst. De måste vara stabila och nervfasta, förutom den kamplust de behöver för att orka arbeta långa pass.

Försvaret behöver också stabila hundar med utpräglat spår- och sökintresse. Koncentrationsförmåga är ett måste. Den civila delen av försvaret,hemvärnet, har också hundförare som ibland behöver hundar. De flesta har ju sin egen hund,men ibland behövs nya. På min klubb, Botkyrka BK, finns nu två av Försvarsmaktens hundar. Förarna har 18 mån på sig att certa hundan, sedan får föraren hunden som gåva. Vad som händer om hunden inte klarar certprovet förtäljer inte historien.

Så,svaret på min fråga är, ja, det behövs hundar. Däremot kan man ju verkligen fråga sig om det behövs födas upp c:a 200 valpar/år för att tillgodose försvarets 30 hundar? Nu kommer ju polisen in och då blir det så klart annorlunda, eftersom de har ett betydligt större behov, och FM tänker också öka antalet hundar.

Men ändå,min nästa fråga är: var tar alla hundar vägen? En sådan överproduktion av en enskild uppfödare måste ju märkas?

En sak är klar: de säljs billigt,till fodervärden eller någon annan. En del av andra uppfödares kritik är just detta, det är en dumpning av priser som borde få konkurrensverket att höja på ögonbrynen.

 

Till sist, lite statistik:

Erik Wilsson skriver i en artikel att ¨med start från 2011 ska alla förstagångsföräldrar komma från vår egen uppfödning. Varför då? Är de bättre än genomsnittet? I samma artikel skriver han om deras tester. 36 hundar av 496 bryter den tämligen ”snälla” test de genomför. Det innebär att 7% av hundarna bryter. Om man tittar på MH för schäfer i åldern 12- 18 månader är motsvarande siffra 35 av 7140 hundar, dvs en halv procent.

På SKK:s rasdata kan man se alla de 157 hundar som registrerades 2012.  Av dem är 17 st.registrerade som avlidna. Det är 10% av hundarna. 1 av 10 är alltså död innan två års ålder. Varför?

Avseende att använda egna hundar i aveln kan man se: av de trettio kullar som registrerades är 8 efter två FM- hundar, 15 har en FM- hund som förälder och 7 har ingen FM-hund. FM- hundarna är mycket unga när de används,runt två år. Hur vet man något om uthållighet och sundhet över tid då?

 

 

 

 

 

 

6 Kommentarer

 1. Hej Ingrid!
  Svåra frågor…
  Förmodligen behövs FHTS:s uppfödning, men i mindre skala, om alla ”som inte platsar” ska ha chans att få goda hem även de – en uppfödares önskan 😉
  Att bara använda ”egna” hundar låter lite bakvänt. Det är välkänt att utavel – på friska individer förstås! – ger friskare hundar, om än kanske inte lika homogena i sina egenskaper som linjeavlade hundar.
  Sedan kan man ju tycka att de egenskaper som efterfrågas i grunden fanns hos schäfern – ett bra paket. Skulle det vara så svårt att få tillbaka en komplett hund – över tid förstås – om man lade manken till?

  Inte lätt alls…….

 2. Är inte poängen med att man vill använda egenuppfödda hundar att dessa har man mer koll på när det gäller hälsa och passande mentalitet, var/är inte det syftet med både gamla och nya ”hundskolan”, att få en stam med hundar som avlats för ändamålet i flera generationer och därmed få ett bättre utfall än att vända sig till privata uppfödare? Om detta är enda vägen att åstadkomma detta vet jag inte, men kan man förbättra både hälsa och mentalitet i en ras om det inte finns tillräckligt många uppfödare som har ett gemensamt mål angående hälsa och mentala egenskaper?

  Det här med uthållighet i arbete är intressant, det testas ju inte så mycket i våra civila mentaltester, såvida inte en hög intensitet i kamp/jakt-momenten på MH/MT oftast hänger ihop med en mer uthållig hund praktiskt arbete? Polisen testar ju detta lite mer på sina L-tester dock.

  Sen kanske det finns olika åsikter hur en bra schäfer ska vara, men i rasstandarden beskrivs ju en arbetande hund, inte en ren sällskapshund eller som bara funkar på tävling. En modig hund med stor kamplust som också har ett visst allvarspaket söker väl både polisen och ger bra poäng på civila MT, om dessa hundar är svåra för gemene man så är ju frågan om det inte är bättre att man väljer en annan ras om man inte vill ha de egenskaperna, eller? Schäfern är ju trots allt en av de få raserna som fortfarande används som tjänstehund av polis och militär och då behövs ju en del egenskaper som kanske en lättsam sällskapshund inte behöver.

  • Jag tycker att du verkligen pekar på intressanta och viktiga frågor. Det är ju sant att tjänstehundsavel syftar till att få stabila stammar. Problemet är att man ingenstans i världen har lyckats egentligen. Kassationen ligger på ungefär 80%, på gamla hundskolan, i USA,England och Sydafrika. På gamla hundskolan hade man många uppdrag, passade inte hunden för polisen kanske man satte den som minhund eller ledarhund eller annat.
   Eftersom kassationen är så stor har olika försök gjorts för att ändra detta. I Pretoria har man sänkt kassationen från 80% till 20% genom ett valp- och unghundsprogram som innebär att den växande valpen får en riktad fostran från 4 veckors ålder. Samma gener alltså, men de tas till vara på ett annat vis. Jag kommer återkomma till detta.
   En annan fråga du har är den om uthållighet. Jag har faktiskt ingen aning om det finns belägg för vår tro att en hund som gillar att slita och dra på en test också är den mest uthålliga på långa spår tex. Personligen tror jag inte att det är ett samband, jag tror att det är två olika egenskaper. Jag grundar det på skillnaderna mellan drivande spårhundar som är spårintensiva över tid,som stövare etc. och jack russelliknande hundar som är mycket för att slita och dra.
   Schäfer är en allrounder och den ska ha båda dessa egenskaper. En orsak till att svenska polisen övergav kontinentens vanligaste polishund,malinois,var just detta att schäfern var en uthålligare spårhund. I Sveriges skogrika land måste en hund jobba långt,i varierande terräng och ganska snabbt. De kan inte gå och nosa i varje steg, det tar helt enkelt för lång tid. Minns Hassemanhunden som spårade i 12 timmar! De fann skurken till sist, en trött hund och hans lika trötta men stolta husse. Jag tror inte att detta visar sig på en test, det tar lite mer tid. Med bra fodervärdsprogram där hundar har fått spåra/ söka eller genom att behålla hunden några veckor kan man lättare se den typen av egenskaper än i en kort testsituation.
   Då FHTE startade var det precis det man ville göra. En grupp tillsattes som utarbetade ett program. Gruppen jobbade över ett år och innehåll representanter från gamla hundskolan,polisen och försvaret. Programmet övergavs av okänd anledning,och FHTE använde de gamla metoder som aldrig varit särskilt bra.
   Avseende hundval kan jag bara hålla med.Mycket skulle vara annorlunda om folk valde rätt ras.

 3. Överger svenska polisen malinois, har polisen själva sagt detta menar du?

  Denna norska organisation föder upp malinois för att söka efter minor och sprängämnen, 70% blir tjänstehundar, men de tränas/utvecklas också under uppväxten,
  http://www.npa-gtc.org/images/pdf/NPAGTCbrochure2013.pdf

  Är ingen expert på tjänstehundar så kanske en dum fråga, men är det generellt så att hunden med mycket jakt/leklust är uthålliga i arbetet då de jobbar länge för att få sin belöning, även om det inte alltid finns ett samband med högt intresse för jakt/föremål och att arbeta länge när hunden inte har föremålet framför ögonen så att säga? Dvs minhunden som jobbar hela dagen gör det för att få sin leksak, likaså polishunden som spårar väldigt länge ser bara spåret som en bisak för att få sin belöning i slutet, att hitta busen och en eventuell ”kamp” med denna?

  Valptest och vuxen hund i träning från den norska organisationen i filmerna nedan, verkar som man värdesätter väldigt mycket jakt/leklust i hundarna, samtidigt ska ju en schäfer enligt mig inte bara vara inriktad på extrem förmåga att söka minor hela dagen i varmt klimat, kan tänka mig att en bra minhund inte nödvändigtvis behöver vara en bra polishund eller väktarhund som också ska utföra skyddsarbete,
  http://www.youtube.com/watch?v=HwNU5F-JhyY

  • Så svårt det blir i bland. jag vet inte om POLISEN som organisation har ett gemensamt beslut. Däremot vet jag att poliser, ganska många, hade mainois för sådär 5- 10 år sedan för att återgå till schäfer. Man har också försökt med korsningar malle- schäfer, något som jag tror att holländska (belgiska?) också använder.
   Jag tror verkligen att det du säger om olika typer av hundar för olika ändamål är en helt rätt synpunkt. En minhund jobbar inte som en patrullerande polishund eller en väktarhund, det är tre lite olika typer av personligheter som krävs. Många polisdistrikt i Sverige har inte underlag för olika hundar, man har en och samma hund för ex. narkotikasök eller andra specialsöksområden och för yttre tjänst som patrullhund. Dessa ”Kombihundar” måste alltså vara dugliga till det mesta, stresståliga och ha en bra arbetskoncentration.
   Men så till det viktigaste, det du säger om den norska uppfödningen. Man har ett ordentligt valpträningsprogram! Det verkar vara A och O för bra tjänstehundsuppfödning på flera håll i världen. Varför inte här?

 4. Varför skulle ”tjänstehundar” fungera annorlunda än andra hundar ?

  Det finns goda grunder för att den som vill ha en högpresterande tävlingshund skaffar en valp som den sedan utvecklar i önskad riktning genom uppväxten.
  Logiskt sett så borde det ju vara så det görs med tjänstehundar också.

  Beträffande förighet, arbetsvilja över tid mfl egenskaper som inte mäts i tester så finns det andra sätt att få en liten pejl på hur det står till. Hundar som tävlat långt upp i åren på en hög nivå kan man förvänta sig en större arbetsvilja över tid, liksom förhoppningsvis även av RPS tjänstehundar.

  Sedan undrar jag bara varför man envisas med att ”uppfinna hjulet” igen ?
  Schäfern är ansedd som en superb allroundbrukshund.
  Det borde finnas möjlighet att ”hitta rätt hundar” alt ”forma hundarna efter FM/polisens behov istället för att ”massproducera” hudar som sedan ratas av hälsoskäl eller för att de inte passade in i den önskade egenskapsprofilen.

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *